Unilib

Новые поступления: Sep - Dec 2023

03
M14
Meyers Konversations-Lexicon: Eine Encyklopadie des allgemeinen Wissens/. - Leipzig und Wien : Bibliographisches Institut. - 1890 - 1891
03
М14
Meyers grosses Konversations=Lexikon : Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. - Leipzig und Wien : Bibliographisches Institut. - [1902 - 1908]
сб2
Б20
Балтийская весна : сборник. - М : Современник. - 1974. - 532 с.
Ф9С
С42
Сказание о царстве Казанском. - М : Гос. изд-во худож. лит. - 1959. - 526 с.
359(09)
Б20
Балтийский флот : ист. очерк. - М : Воениздат. - 1960. - 375 с.
6С4.024
Б20
Балочные клетки со связями. : метод. указ. к курс. проекту по металич. конструкциями для студ. заоч. фак. ОИИМФ ММФ. - Одесса. - 1974. - 14 с.
С(Сканд.)
Б20
Баловни судьбы : три сканд. повести: сборник. - М : Прогресс. - 1981. - 496 с.
338.24
С28
79-23
Селективне регулювання розвитку товарних ринків : теорія та практика : монографія. - Одеса : ДУ ІРЕЕД НАНУ. - 2023. - 267 с.
94(477)
К78
751-21
Країна жіночого роду. - Харків : Віват. - 2021. - 303 с.
821.161.2'06
Н44
89-23
Незламний = For invincible. - Харків : Фоліо. - 2023. - 160 с.
75.036(477.74)(084)
О-41
Одеський мистецький простір : альб.-довід. : До 75 річниці ОООНСХУ. - Одеса : ТЕС. - 2013. - 480 с.
821.540"15" -1
М74
90-23
Мои глаза жаждут увидеть Кришну... : из лирики Миры Баи : [сб. стихотворений]. - Одесса : Астропринт. - 2023. - 140 с.
050(477.74)(05)
В53
215-22
Вісник Одеського національного університету : наук. журн. - Серія : Географічні та геологічні науки. - Т. 27, вип. 2(41)/2022. - 2022. - 228 с.
930.1(477.74)(059)
П32
11-23
Південний - Захід. Одесика : іст.-краєзнав. наук. альм. - Вип. 33. - 2023. - 254 с.
019.941(477)"2020"
А64
196-21
Анотований каталог книжкових видань : 2020. - Київ : Академперіодика. - 2021. - 335 с.
025.5(477.411)(062.552)
Н34
266-22
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : [збірник]. - Вип. 64. - 2022. - 532 с.
94 : 355.66(477)"14
19"
С85
609-21
Стрій : дослідження з історії одягу. - № 3 (2021). - 2021. - 98 с.
Голос України. - 2023. - 7 сентября (№ 180)
Голос України. - 2023. - 8 сентября (№ 181)
Голос України. - 2023. - 9 сентября (№ 182)
Показано 20 (1191)