Unilib

Новые поступления: Jun - Sep 2022

378.6:33
Г17
20-22
Галяс, О.
"Зоряний час" нашої юності. Про команду КВВ Одеського інституту народного господарства. - Одеса : ОНЕУп. - 2022. - 133 с.
Поляков О.
"Сюрпризи" сої у монокультурі. // Agroexpert. - 2022. - № 3/5. - С.15-17
Agroexpert. - 2022. - № 2
Agroexpert. - 2022. - № 3/5
Agroexpert. - 2022. - № 6
Dziennik Kijowski. - 2022. - № 4
Dziennik Kijowski. - 2022. - № 5
Dziennik Kijowski. - 2022. - № 6
English. - 2022. - № 1/2
English. - 2022. - № 3/4
Жолобецький Г.
No - Till в допомогу аграріям. // Agroexpert. - 2022. - № 3/5. - С. 28-33
Байрон
[Полное собрание сочинений]. - СПб. : Изд. Брокгауз - Ефрон. - 1905
Б-1
Б18
Байрон
[Полное собрание сочинений]. - Т. П. - 1905. - 496 с.
Полевик В.
Інноваційниі рішення в умовах кліматичних змін та сталий розвиток агровиробництва. // Пропозиція. - 2022. - № 3/4. - С. 16-19
Іноземні мови в школах України. - 2022. - № 2/3
811.161.2'374
1-73
5444-05
Інтегрована лексикографічна система "Словники України" : версія 1.05. - Київ : Довіра. - 2005. - 1 електрон. опт. диск(СД-ROM)
Калюжна Н.
Інтенсивність гібридних загроз національним економікам. // Зовнішня торгівля:економіка,фінанси,право. - 2021. - № 5. - С. 36-40
42.112
Б19
1784-92
Бакай, Станіслав Степанович.
Інтенсивне насінництво зергових культур : С. С. Бакай. - Київ : Урожай. - 1992. - 184 с.
636.099.5
Б12
Бабкін, В. Ф.
Інфекційний ларинготрахеіт птиці. - Київ : Урожай. - 1975. - 88 с.
94(477.74-22)
К90
3443-10
Куліков, О. М.
Історія і люди. Ширяєве : присвяч. В. К. Кулікової. - Одеса : Друк. дім. - 2010. - 720 с.
Показано 20 (622)